Jordi Garcia-Petit

Jordi Garcia-Petit

Un federalisme reeixit

No hi ha un model de federalisme que es pugui aplicar com una plantilla, car el federalisme tracta d'encaixar i acomodar la diversitat i aquesta per definició és d'una gran varietat. Ara bé, tots els...

Jacint Ros Ombravella

Jacint Ros Ombravella

A habitació de planta?

Assistim a una certa campanya del govern estatal adreçada a esbombar alguns indicadors que en lloc de persistent caiguda de l'economia espanyola podrien registrar allò que se sol anomenar de ja “tocar...

Carles Buenaventura Cabanas

Carles Buenaventura Cabanas

L'esport de base, amenaçat

En l'apartat de precs i preguntes del ple ordinari del juliol a l'Ajuntament de Girona vaig demanar a l'equip de govern que, davant l'ofensiva que la direcció general de la Seguretat Social havia iniciat...

Josep Lagares Gamero

Josep Lagares Gamero

Girona impulsa l'avenir

Quan, l'any 2009, la Fundació Príncep de Girona es va plantejar per primera vegada l'organització del Fòrum Impulsa teníem molt clar el perquè de la seva necessitat, el perquè de la seva raó de...

Ferran Mascarell Canalda

Ferran Mascarell Canalda
opinió

Benestar i sobirania: un mateix camí

Per primera vegada en molts anys, la qualitat del nostre benestar ha decrescut. I l'expectativa de conservar-lo també. L'estat del benestar està al límit en alguns aspectes fonamentals. Els temors de...

Francesc Granell

Francesc Granell

La V conferència de Tòquio pel desenvolupament Africà

De l'1 al 3 de juny ha tingut lloc a Yokohama la cinquena edició de la Conferència Internacional de Tòquio sobre el Desenvolupament d'Àfrica, coneguda com a TICAD-V per la seva sigla en anglès.La...

Eliseu Santandreu

Eliseu Santandreu

La banca s'ha de reinventar

El 31 de desembre de 1984, hi havia registrats a Espanya 130 bancs dels quals 94 eren de capital espanyol i la resta, estrangers, així com una cinquantena de caixes d'estalvi. A Catalunya, mitja dotzena...

Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

El món de Joan P. Fàbregas

Els papers publicats als anys 1930 per l'empresari Joan P. Fàbregas (Sant Martí de Provençals, 1893-Londres, 1966), conseller d'Economia del govern de la Generalitat de Catalunya al 1936 (durant, només,...

Enric I. Canela

Enric I. Canela

Les estratègies de recerca i innovació a Catalunya

Contínuament surten rànquings que classifiquen les universitats a partir de diferents paràmetres com ara la productivitat absoluta i relativa, l'impacte de les publicacions segons revistes o citacions,...