Ripollet

Carril bici NOU i OBLIDAT per la administració.

11/12/2012 -  Al final del Carrer de la Industria..

Autor: