Política

Llistes de les eleccions municipals a Capmany

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Capmany, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


cAPmAny c_capmany
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
  1. JOAN FUENTES I POMÉS
  2. MONTSERRAT JUANA I PAIRÓ
  3. MARGARITA CANTA I VILANOVA
  4. MIGUEL LLOSA SEGURA
  5. ANABEL GARDELL I GALVEZ
  6. JOAN RAVENTOS I FERRERÓ
  7. NÚRIA PEITAVÍ I CASADEVALL
Suplents
  1. JOSEP MASÓ I BRUNET
  2. CÉSAR FREIRE I ARIÑO