Avenços en la medicina catalana

L’Hospital Clínic aplica visió 3D a les endoscòpies per primera vegada al món

Salut

Resurrecció de l’Audrey

L’Hospital de Palamós ja fa proves del son amb ingrés

Identifiquen gens relacionats amb el diferent grau d’agressivitat del càncer segons el sexe en la mosca del vinagre

Un estudi demostra que és millor rebre un ronyó d’un donant de més de 80 anys que fer diàlisi

Un estudi desenvolupat a Lleida demostra els beneficis de la medicina preventiva i personalitzada en pacients crònics

Un estudi aconsegueix eliminar selectivament cèl·lules que expressen un oncogèn present en el 30% dels càncers

Identifiquen dos patrons específics d’alteracions cerebrals subjacents en dos perfils de la malaltia de Huntington

Relacionen l’amplificació d’una regió cromosòmica amb la resistència a un medicament quimioteràpic en càncer de mama