Religió

El Govern impulsa el català en l’àmbit religiós

El papa Francesc no té cap intenció de renunciar en breu

El bisbe de Girona, que havia millorat, torna a estar en situació crítica

Avui comença el ministeri del nou bisbe de Solsona, un valencià fet a Navarra

Francesc Conesa: “La marxa del meu antecessor ha deixat moltes persones dolgudes, però cal tornar a la normalitat”

Mil immobles immatriculats per l’Església serien erronis

El síndic envia al papa l’estudi dels abusos

Montserrat afronta el repte d’acostar-se a la societat

El sector eclesiàstic segueix esperant les explicacions de Novell: “Ha deixat a molta gent penjada”