Andreu Mas

Andreu Mas

Tribuna

Els del telèfon...

Tribuna

La bona gent i els dubtes

Tribuna

Gotes malaies

Tribuna

Els profetes no escoltats

Tribuna

Els arbres i el bosc

Tribuna

No és no (i ja prou...)

Tribuna

“Bla, bla, bla...”

Tribuna

Què estem esperant?

Tribuna

Sempre fou cosa nostra