Josep M. Salvatella Sunyer

Josep M. Salvatella Sunyer

Calders a casa nostra

Mariner, quan folga amb dona...

Velles contalles

Viatges

Velles notes de l’Empordà

Cara d’àngel, cos de deessa...

De sirenes en mar

La parla empordanesa

Campanes