Josep M. Salvatella Sunyer

Josep M. Salvatella Sunyer

De sirenes en mar

La parla empordanesa

Campanes

Derelictes en mar

La dona catalana

Calders a Llançà

Facècies empordaneses

El més vell company de l’home

Des de l’altra riba