Lluís Falgàs Ventura

Lluís Falgàs Ventura

Més fred al govern que a l'oposició...

Jordi Comas

El malestar

El peix encara no està venut

Cal ser clar

Falta de credibilitat

El viatge internacional

Llistes electorals

La coalició o la sopa de lletres