Oriol Amat

Oriol Amat

Reinventar-se

La bombolla Linkedin

Temps de canvis i flexibilitat

Quatre milions

Nueva Rumasa i el sentit comú

Un bon moment per comprar

Cooperar per tirar endavant

Un altre xantatge dels controladors

Vocació innovadora