Ramon Roca

Ramon Roca

Tribuna

El calvari del dèficit fiscal

la crònica

Una bata blava amb futur

editorial

‘Opendata' aireja l'administració

L'hora del bon govern

Política i expectatives de mercat pel 2012

Impost sobre patrimoni, cosa de tots?

A les trinxeres!

EDITORIAL

El crèdit tornarà al passat

editorial

Les revolucions individuals