Amb cor i dignitat

En perdre la feina tot es va capgirar

Mare i filla. La dona havia treballat fins fa 2 anys a l’hostaleria , però la pèrdua de la feina, va ser el detonant perquè les coses es comencessin a capgirar. L’exparella, tampoc treballa i no...

La pobresa porta l’angoixa

Parella sense fills i a l’atur. Els ingressos procedeixen una prestació social, però el 80% va destinat al lloguer. Serveis socials ha anat fent ajudes puntuals a la família. L’home fa un itinerari...

La xarxa d’amics els manté drets

Mare amb una filla de 7 anys i a l’espera de rebre la renda garantida. Tenen molt recolzament de la xarxa de contactes. Del pare de la nena, no reben cap tipus de pensió. La mare està fent un taller...

Cap dels adults té feina

Família amb dos fills menors i pendents d’una renda garantida de ciutadania . Ningú no treballa i ella ha començat amb problemes de salut. Reben suport dels pares d’ell que tot i tenir una pensió...

Ajuda per a alimentació bàsica

Home de 45 anys a l’atur. Comparteix domicili amb un germà. Es troba a l’espera d’una renda garantida. El germà sempre havia treballat a la construcció de manobre, però ara no troba feina i es...

Sense feina i sense papers

Jove de 20 anys sense feina i sense papers. Ocupa un pis. El servei d’acollida de Càritas atén aquest jove, se l’escolta i se l’acompanya en aquests moments tan complicats per ell. Al seu poble...

Apropar-se als migrants i refugiats”

Et convidem a compartir el viatge amb els refugiats i migrants caminant-hi i compartint els seus desitjos i les seves il·lusions

Aturat i sense papers

Jove de 24 anys aturat i sense papers. Fa dos anys va arribar procedent del Marroc i viu ocupant una casa. Es troba en un alt nivell de vulnerabilitat . Al seu poble hi ha deixat pare, mare i germans que...

Tot han estat obstacles

Jove de 18 anys . Fa 8 mesos que va arribar a Catalunya. Els pare li va demanar que marxés per ajudar a la família. Fins ara tot han estat obstacles i por a que el puguin expulsar del país perquè no...