Pregunta als partits

La pregunta

S'ha d'oposar el govern a un magatzem nuclear a Catalunya?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

S'ha de continuar subvencionant Ryanair perquè és quedi a Girona?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

Cal interconnectar el Segre per garantir aigua en cas de sequera?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

Mantindria el projecte de pla de barris?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

Fan falta més parcs naturals o espais protegits?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

Cal eliminar les diputacions? Quan?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

Han de tenir dret a vot, els immigrants?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

Quan tindran feta la nova llei electoral?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat

La pregunta

Cal allargar el tram gratuït de l'autopista AP-7 a Girona?

Les respostes dels partits a algunes qüestions de l'actualitat