Escrutat el 99.93% (21-12-2015 03:21:19)
PP. Mallorca (2 de 3 senadors)
Miguel Angel Ramis Socías
108.152
15,3%
 
Catalina Soler Torres
104.411
14,7%
        
PP. Menorca (1 de 1 senadors)
Juana Francisca Pons Vila
11.741
28,7%
          
PP. Eivissa i Formentera (1 de 1 senadors)
Santiago Marí Torres
16.993
30,7%
          
Data darrera actualització: 21-12-2015 03:21:19