L'opinió dels experts

La transició energètica

La dependència de l’exterior de la UE per poder atendre les necessitats energètiques actuals amb el risc constant d’un encariment dels preus i la gran influència de la combustió de carbó i hidrocarburs...

L’opinió

Energia: El repte de la transició energètica

L’opinió DELS EXPERTS

Catalunya aprofitarà el sol que capten els sostres i terrats

L’opinió DELS EXPERTS

El Futur de la Banca d’Inversió i dels Mercats Financers a Catalunya

L’opinió DELS EXPERTS

El finançament de les empreses a Catalunya i del nou estat català

L’opinió DELS EXPERTS

Ni un segon vagant per l’espai extracomunitari

L’opinió DELS EXPERTS

I l’europea? La nacionalitat espanyola dels catalans

L’opinió DELS EXPERTS

El futur de les infraestructures

L’opinió DELS EXPERTS

El gran eix Ferrmed i el corredor mediterrani