La Pera

La Fundació Dalí rep el fons documental d’Oriol Clos

La Fundació Dalí ha rebut un valuós fons documental de l’arquitecte Oriol Clos, el responsable de la rehabilitació i museïtzació de les cases-museu de Púbol i Portlligat i dels seus jardins. Es...

Nova brigada per a treballs forestals al Baix Empordà

Assumeix tasques de prevenció d’incendis i, en època d’alt risc, netejarà abocadors incontrolats

L’ARC atorga 2,3 milions en ajuts per a deixalleries

Van a parar diversos ajuntaments i consells comarcals gironins per instal·lar-ne de noves o millorar les existents

Museus Dalí: lluny del mític milió

Els tres museus van rebre prop de 400.000 visitants el 2021

La xifra és un 62,6% menor que la del 2019, però creix un 108% respecte al 2020

Museus Dalí: rellançament lent i segur

Els visitants creixen un 60% respecte al 2020 però són un 69% menys que el 19

Impulsen les comunitats locals d’energia

Més municipis s’afegeixen a la iniciativa de la Diputació de Girona

Les comunitats locals, un model amb impacte menor

La Diputació i diversos municipis, Garrigàs l’últim, estudien instal·lacions comunitàries per reduir factures

Goufone estén més fils a la demarcació de Girona

La companyia amplia els serveis de fibra òptica al Gironès i a l’Empordà

Un 9,9, millor nota de les PAU a la demarcació

L’ha obtinguda Eloi Sabater, un jove de la Pera que cursa estudis científics