Decaresal2022

Les perspectives del 2022

Alemanya, a mans d’un home

2022, esquinçar i cosir

Aposta pel cinema de proximitat

L’inici d’una metamorfosi

Fortaleses i debilitats del creixement econòmic

Pas de l’equador poc festiu a Brussel·les

Una internacional reaccionària

Bones intencions, però falta concreció