Educació / Universitat de Girona

SERGI BONET
CANDIDAT A RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I RECTOR EN FUNCIONS EN ACABAR UN PRIMER MANDAT

“Crec que ara no ens convé una refundació de la UdG”

QUIM SALVI
CANDIDAT A RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EXDIRECTOR DE L’ESCOLA POLITÈCNCIA SUPERIOR

“Volem un canvi per una nova manera de fer UdG”

universitats

Sergi Bonet amb +UdG vol desplegar el model iniciat

Bonet i Salvi topen en el model de govern que volen per a la UdG

La “nova UdG” de Quim Salvi aposta fort per l’obertura

universitats

El debat entre els dos aspirants a rector de la UdG

universitats

Les primeres votacions electròniques a rector

Bonet fa un equip per tancar el seu projecte de ‘+UdG’

Quim Salvi presenta una llista per fer una “nova UdG”