Santiago Thió i de Pol

Per tu, papa

“Adeu, Meli” “Què hi fots, aquí, Miquel?”

Agustí Riera Matute, ‘in memoriam’

Un record pel Xillo

Mn. Joan Baptista Esteve i Avilés

Josep Pagès, de Rosa dels Vents

Un record per en Josep Maria Mariscot Riera

Montse Reixach